logo ausum cloud

Pública, privada o totes dues: què és el núvol híbrid?

nube-hibrida

Emmagatzematge, capacitat de càlcul, anàlisi big data, xarxes virtuals, intel·ligència artificial… La informàtica i la computació al núvol permeten accedir a multitud d’eines i serveis a través d’internet. En lloc d’adquirir software i infraestructures específiques, els negocis paguen pel que necessiten, accedint, a més, a nivells d’escalabilitat i flexibilitat impossibles a escala local.

A l’hora de contractar serveis o infraestructura al núvol per a la nostra empresa, una de les primeres preguntes que sorgeixen és quin model de núvol és millor per al nostre projecte. Bàsicament, es tracta de decidir entre núvol públic, núvol privat o núvol híbrid, cadascun amb característiques i avantatges propis.

Definició de núvol públic

Sota la definició de núvol públic s’engloben tots els serveis al núvol que ofereixen proveïdors externs a través de la xarxa pública. Són la forma més habitual d’informàtica al núvol, ja que estan disponibles per a tothom i són serveis de costos reduïts i, fins i tot, gratuïts. Al núvol públic, tot, des del hardware fins a l’administració del sistema, està en mans d’un tercer. Aquestes són les seves característiques més destacades.

  • Baix cost. Només es paga pels serveis utilitzats, durant el temps utilitzat. S’estalvien tots els costos de hardware, administració i manteniment, que corresponen al proveïdor de serveis.
  • Escalabilitat virtualment il·limitada. Els núvols públics disposen de recursos gairebé il·limitats en funció de les necessitats de l’usuari. Darrere d’aquests serveis es troben les infraestructures de gegants de la informàtica com Amazon o Microsoft.
  • Fiabilitat i estabilitat elevades. Treballar sobre grans infraestructures i disposar d’una àmplia xarxa de servidors garanteix la prestació fiable de serveis la major part del temps.

Els avantatges d’un núvol privat

A l’extrem pràcticament oposat al núvol públic, se situa núvol privat. Tot i que la infraestructura es pot situar físicament a nivell local en l’empresa o en un proveïdor extern, tots els recursos informàtics els fa servir en exclusiva la mateixa organització. La infraestructura es manté en una xarxa privada i tant hardware com software són d’ús exclusiu. Les seves característiques principals són:

  • Flexibilitat i personalització. L’entorn cloud es pot adaptar a les necessitats específiques de la companyia.
  • Seguretat i privacitat. Els recursos són exclusius, de manera que l’organització reforça el control i la protecció de dades, siguin sensibles o no.
  • Escalabilitat i costos. Tot i que cada vegada ofereixen més escalabilitat, els núvols privats no arriben al nivell dels públics. A més, els costos d’adquisició de recursos, gestió i manteniment són molt més elevats.

Llavors, què és un núvol híbrid?

Com el propi nom indica, un núvol híbrid o hybrid cloud és una solució cloud a mig camí entre el núvol públic i el privat. Es tracta d’un entorn de computació que combina característiques dels dos núvols, permetent que les dades i les aplicacions es puguin compartir entre la infraestructura privada i el núvol públic.

El núvol híbrid, per exemple, permet que en moments pic de processament de dades, les tasques tinguin el suport de la potència del núvol públic de manera puntual, però sense donar accés a totes les dades, mantenint la informació més sensible al núvol privat. El núvol híbrid se sol descriure com la solució cloud amb el millor de tots dos mons per les característiques següents.

  • Control i seguretat. Les dades menys sensibles es poden processar al núvol públic a menys cost, mentre que la informació confidencial queda protegida en una infraestructura de núvol privat.
  • Més flexibilitat i escalabilitat. Els recursos del núvol, pràcticament il·limitats, estan disponibles per a l’organització quan els necessiti.
  • Costos ajustats. Sense arribar al nivell low cost d’alguns serveis de núvol públic, el núvol híbrid permet mantenir una infraestructura local econòmica i accedir a les capacitats de cloud computing del núvol públic quan calgui i sota demanda, pagant només pels serveis utilitzats.

Tots els grans proveïdors de serveis al núvol, com Amazon Web Services o Microsoft Azure, disposen d’arquitectures de núvol híbrid per combinar els seus serveis de núvol públic amb les infraestructures i els recursos de núvol privat de les organitzacions.

Imatges | Unsplash/Nareeta Martin