logo ausum cloud

“LEY DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

ALTURA CLOUD SL, responsable del lloc web, titular de la marca registrada AUSUM CLOUD, d’ara endavant el RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris aquest document amb la intenció de complir les obligacions establertes a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE núm. 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web sobre les condicions d’ús.

Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí establertes, així com de qualsevol altra disposició legal que sigui d’aplicació.

ALTURA CLOUD SL es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense que hi hagi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent com a suficient amb la publicació al lloc web d’ALTURA CLOUD SL.

1. DADES D’IDENTIFICACIÓ

Nom de domini: www.ausum.cloud
Nom comercial: AUSUM CLOUD
Raó social: ALTURA CLOUD SL
CIF: B 66815325
Domicili social: Avinguda Diagonal 534, 1r 2n, 08006 Barcelona, Espanya
Telèfon: 931001500
Correu electrònic: gdpr@ausum.cloud
Inscrita al Registre (Mercantil/Públic): Barcelona, Tom 45494, Full 148, Secció General, Full 489706.

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera una infracció greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius titulars, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. El RESPONSABLE autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de www.ausum.cloud.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant la seva sola menció o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic gdpr@ausum.cloud.

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

El RESPONSABLE es desvincula de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer.

Ús de Cookies

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions considerades essencials per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades són, en tot cas, de caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen al finalitzar la sessió de l’usuari. En cap cas aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzen per a la recopilació d’aquestes dades.

L’ús de cookies també pot permetre al servidor on es troba la pàgina web reconèixer el navegador de l’usuari per fer la navegació més senzilla, com ara l’atorgament d’accés a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament als usuaris registrats sense haver de registrar-se en cada visita.

Poden ser utilitzades igualment per a mitjar audiència, paràmetres de tràfic, controlar el progrés i nombre d’entrades, etc. En aquests casos, les cookies tècnicament no són necessàries, però resulten benemèrites de ser utilitzades. Aquest lloc web no instalarà cookies no essencials sense el consentiment prèvia de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser informat de la recepció de cookies i, si així ho desitja, impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions del seu navegador per obtenir més informació.

Pol

ítica de vincles

Des del lloc web es pot redirigir a continguts del lloc web de tercers. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers als seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent al lloc web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si s’escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. Si un usuari considera que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, si us plau, ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el seu correcte funcionament els 365 dies de l’any, les 24 hores del dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat d’existència d’errors de programació, de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web poden detectar automàticament l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número automàticament assignat a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació es registra en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb l’única finalitat d’obtenir mesures estadístiques de recollida de pàgines impreses, nombre de visites als servidors web, l’ordre de les visites, el punt d’accés, etc.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les disputes o qüestions relacionades amb aquest lloc web o les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la llei espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts. Els jutjats i tribunals competents més propers a Barcelona tindran competència per a resoldre tots els conflictes derivats o relacionats amb la seva utilització.”