logo ausum cloud

DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://ausum.cloud/

ESTAT DE CUMPLIMENT

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i de la manca de conformitat en els aspectes indicats al punt següent.

CONTINGUT NO ACCESSIBLE

El contingut que es detalla a continuació no és accessible per les següents raons:

Manca de conformitat amb el RD 1112/2018

Poden existir alguns aspectes de contrast que no compleixin els mínims exigits, 3:1, respecte als colors adjacents al fons de la secció del lloc web en qüestió. [9.1.4.11 Contrast no textual]

Poden existir algunes etiquetes o instruccions no etiquetades correctament [9.3.3.2 Etiquetes o instruccions]

Poden existir missatges d’estat que no compleixin els mínims exigits [9.4.1.3 Missatges d’estat]

Poden existir suggeriments davant d’errors que no compleixin els mínims exigits [9.3.3.3 Suggeriments davant d’errors (condicional)]

Poden existir falles en la navegació seqüencial pel lloc web que afectin el seu significat o la seva operació [9.2.4.3 Ordre del focus]

No és possible evitar que les persones que interactuen mitjançant entrades de veu activin els elements d’interacció de forma accidental [requisit 9.2.1.4 – Dreceres amb tecles de caràcters]

Poden existir falles puntuals d’edició en alguna pàgina web

Càrrega desproporcionada

No s’aplica.

PREPARACIÓ DE LA SEGÜENT DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

Aquesta declaració es va preparar el 31 d’agost de 2023.

El mètode emprat per preparar la declaració va ser una autoavaluació realitzada per l’empresa mateixa.

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Podeu fer comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com, per exemple:

Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
Transmetre altres dificultats d’accés al contingut
Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relacionat amb l’accessibilitat del lloc web

Mitjançant el correu electrònic de contacte info@ausum.cloud

Podeu presentar:

Reclamació relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
Sol·licitud d’Informació accessible relativa a:

Continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons l’establert a l’article 3, apartat 4

Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la Sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Les queixes i reclamacions sobre informació accessible es realitzaran a través del correu electrònic anterior.

PROCEDIMENT D’APLICACIÓ

Si un cop realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no compleixi els requisits contemplats a l’article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en cas que hagin transcorregut els vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.