Ausum Cloud

Política de privacitat
Servicios cloud

1. INFORMACIÓ PER A L’USUARI

ALTURA CLOUD SL, responsable del lloc web, titular de la marca registrada AUSUM CLOUD, d’ara endavant RESPONSABLE, és el responsable del tractament de les dades personals de l’usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa a les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, el reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril del 2016 (GDPR), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i per la qual cosa se li facilita la informació de tractament següent:

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir l’objecte del tractament i, quan ja no sigui necessari per a tal objectiu, s’eliminaran amb les mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la seva destrucció total. Comunicació de les dades: No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal. Drets de l’Usuari:

Dades de contacte per exercir els seus drets 
Raó social: ALTURA CLOUD SL
Denominació comercial: AUSUM CLOUD
Adreça postal: Gran Via de Carles lll, 94, 1r 4a, Barcelona 08028 (BARCELONA)
Telèfon: 931 001 500
Correu electrònic: gdpr@ausum.cloud

 • Objectiu del tractament: mantenir una relació comercial amb l’Usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:
 • Remissió de comunicacions comercials publicitàries, sempre que s’hagi autoritzat prèviament, per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades per part del RESPONSABLE i seran relacionades amb els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb qui ja hagi assolit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
 • Realitzar estudis estadístics.
 • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol forma de contacte que es posi a la seva disposició.
 • Remetre el butlletí d’informació de la pàgina web.
  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.
  • Dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.
 •  

  2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI
  L’Usuari, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l’entrada de dades en els camps marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepta expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

  El RESPONSABLE informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no se cediran en cap cas a tercers, i que sempre que realitzi algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part de l’Usuari. Totes les dades sol·licitades mitjançant el lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’Usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats s’ajustin completament a les seves necessitats.

   

  3. MESURES DE SEGURETAT
  Que de conformitat amb el que es disposa a les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de la normativa GDPR per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, per al qual són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

  El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix el GDPR per tal de protegir els drets i llibertats de l’Usuari i li ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

logo ascbqms 20000
LOGO ISO 9000
logo ascbqms 27001
juny 2023
Dl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2

Ausum
Cloud

Oportunidad de Empleo

Administrador de Sistemas de TI Senior

Si quieres desarrollarte profesionalmente como técnico de sistemas o arquitecto Cloud, te atraen los retos tecnológicos y te defines como una persona proactiva, queremos conocerte.

Buscamos perfiles con experiencia mínima de 5 años gestionando sistemas Windows y/o Linux, soporte nivel 3, y con conocimientos avanzados de:

 • BBDD SQL (MySQL, PostgreSQL, SQL Server)
 • BBDD NoSQL (elasticsearch, mongodb)
 • Servidores web (iis, apache, nginx, tomcat)
 • Servidores de aplicaciones (jboss, websphere)

Se valorará muy positivamente aquellos perfiles con experiencia en AWS (EC2, RDS, Cloudformation, Cloudfront, ELB, BeanStalk, ACM, IAM, CloudWatch…) y Azure (VMs, Virtual Networks, Storage Accounts, App Services, Azure SQL, Policies, Monitor, DNS, Gateways…)

En Ausum Cloud queremos captar talento y, lo más importante, retenerlo.

Tendremos un encuentro por TEAMS y te daremos detalles de nuestra metodología, plan de carrera, formación, flexibilidad horaria (posibilidad de 100% remoto)…. Resolveremos las dudas que te puedan surgir, y te expondremos lo que esperamos de ti.

Se valorará muy positivamente certificaciones de fabricante (AWS y Azure).