logo ausum cloud

Els riscos de no tenir un backup

Ausum Cloud backup

Cada cop més empreses i particulars coneixen la importància de guardar còpies de seguretat de manera automàtica i amb regularitat. La majoria, conscients que la pèrdua dels seus fitxers pot suposar un contratemps econòmic. Amb tot, els problemes derivats de la pèrdua de dades i programes no s’acaben aquí, i poden arribar a determinar fins a la reputació de l’empresa i la seva viabilitat en el futur.

Què és un backup?

Un backup és una còpia de seguretat que es fa en un altre dispositiu diferent de l’original, amb l’objectiu de poder recuperar la informació en qualsevol moment. Els serveis de backup fan còpies de seguretat de manera automàtica i regular, per garantir que la informació està actualitzada.

Ciberatacs, virus o problemes de hardware poden posar en risc els documents. A vegades, fins i tot provoquen la pèrdua total d’aquests documents en qüestió de segons, i posen de manifest els riscos de guardar-los en un sol lloc.

Gràcies a la millora de la connectivitat i la tecnologia, cada cop més empreses opten per fer les còpies de seguretat al núvol, en comptes de fer-ho en altres equips, discos durs o servidors físics. Entre els avantatges hi ha, precisament, l’increment de la seguretat, ja que la informació no es troba en un dispositiu físic, que pot ser danyat.

El problema de perdre dades per als negocis

La digitalització ha propiciat que la majoria de les empreses tingui gran part de la documentació i la informació en formats electrònics. Una situació que permet agilitzar nombrosos tràmits, facilitar la col·laboració entre treballadors i reduir un gran nombre de despeses. Però que també té desafiaments, com ara els que estan relacionats amb la privacitat de les dades o la pèrdua de documents. Aquests últims poden suposar un petit contratemps o un veritable problema per a l’empresa en l’àmbit organitzatiu, d’imatge, legal i econòmic.

Problemes d’organització: perdre dades implica, d’una manera o altra, perdre temps i recursos, sigui per recuperar la informació o per tornar-la a generar. En cas de no poder recuperar dades, es perd el valor del treball que havia fet l’empresa durant dies, setmanes o anys.

Impacte en la reputació: la pèrdua de dades afecta la credibilitat de l’empresa des del punt de vista de clients, socis, proveïdors i altres agents implicats. Porta, en el pitjor dels casos, a la pèrdua de clients.

Conseqüències legals: perdre dades de la pròpia empresa, treballadors i terceres persones pot comportar problemes relacionats amb la llei i provocar multes i sancions. Cosa que s’ha complicat després de l’aprovació de la Llei de Protecció de Dades a escala europea.

Repercussió econòmica: tot el que s’ha dit anteriorment porta al mateix punt, la pèrdua econòmica. Sigui arran de sancions, la pèrdua de clients o la limitació de recursos, l’empresa es veu afectada negativament en cas de perdre una part o totes les dades.

Aquestes conseqüències poden posar en perill la viabilitat del treball d’empreses i particulars a curt o llarg termini. Un motiu pel qual és important no només fer una còpia de les dades, sinó també fer-la amb la màxima freqüència possible. Això facilita que la informació es guardi de manera actualitzada i es pugui recuperar en la seva totalitat en cas que hi hagi algun problema, tant de software com de hardware.

Imatge | Unsplash/cetteup