logo ausum cloud

Aquestes són les novetats del núvol de Microsoft Azure

Ausum Cloud novedades en la nube

Microsoft Azure, la plataforma de serveis al núvol del gegant informàtic, ha començat l’any amb novetats. La usabilitat de la plataforma i algunes funcionalitats han patit actualitzacions importants durant el mes de gener. Repassem les tres grans actualitzacions d’Azure des que hem començat l’any.

Què és Microsoft Azure

Abans d’entrar en detall amb les novetats, no està de més descriure en què consisteix el núvol de Microsoft Azure. Azure és la marca sota la qual Microsoft engloba un ampli conjunt de serveis cloud accessibles a qualsevol empresa. Els productes, els serveis i les aplicacions de la plataforma al núvol van des d’anàlisi empresarial fins plataformes per l’internet de les coses (IoT). Aquests serveis de núvol pública són en els que es basa la tecnologia de proveïdors de cloud computing com Altura Cloud. Anem amb les últimes actualitzacions del núvol de Microsoft.

Novetats a Azure Portal

La landing page de Microsoft Azure ha canviat. L’objectiu de l’actualització és, segons els responsables del servei al núvol, convertir Azure Portal en una porta d’entrada senzilla a totes les eines de la plataforma. Així, doncs, ara, al nou Azure Portal s’inclouen, entre altres coses, accessos directes a les últimes eines utilitzades o als serveis més populars. Els usuaris sempre podran tornar al seu panell personalitzat si no els convencen les següents novetats a Azure Portal.

  • Accés a tots els serveis en un clic. La llista comença amb els més populars, per fomentar el descobriment de nous serveis. No obstant això, tots són accessibles en una única llista.
  • Màxim partit dels recursos. A la secció Make the most out of Azure, s’inclouen funcionalitats gratuïtes o amb períodes d’ús gratuïts. L’objectiu de Microsoft és que els usuaris es familiaritzin amb les eines sense cost. Una nova finestra d’introducció a la plataforma.
  • Accés immediat a la informació important. Els documents tècnics i la informació dels productes i les actualitzacions passen a estar disponibles a Azure Portal per mantenir els usuaris al dia de les novetats.

L’accés a l’aplicació d’Azure per a smartphones també s’ha millorat per incloure totes aquestes novetats i permetre als usuaris tenir el control del que passa al núvol sense renunciar a la mobilitat.

Intervals de temps compartits en multitud de mosaics

Els panells de treball de Windows Azure s’organitzen en mosaics, seguint l’estil que Microsoft va inaugurar amb Windows 8. En cadascun d’aquests mosaics es pot representar qualsevol de les funcions del servei al núvol. Fins a aquesta última actualització, l’interval de temps per a cada funció s’havia de fixar de manera individualitzada. Ara, moltes poden treballar amb un interval de temps comú.

Així, per exemple, si es vol treballar amb diversos mosaics de Log Analytics i mètriques d’Azure Monitor alhora, no caldrà fixar un interval d’acció per a cadascuna. N’hi haurà prou amb establir-ho de manera global. N’hi haurà prou amb canviar-ho en un dels mosaics i la resta de mosaics actius (que suportin la nova actualització) modificaran l’interval de temps automàticament.

Arrencar Azure Container Instances en un clic

Azure Container Instances (ACI) permet desenvolupar aplicacions de manera ràpida, dins d’un contenidor que s’executa al núvol de Microsoft Azure. Això evita la necessitat de manejar i administrar màquines virtuals ni servidors. L’última actualització d’ACI inclou una nova funcionalitat d’arrencada i reinici integrada al portal principal d’Azure Container Instances. Si qualsevol dels contenidors en funcionament s’atura, apareixerà un botó de Start i, amb un sol clic, es tornarà a posar en funcionament.