Canal ètic
Des de la seva constitució l’any 2016, l’activitat d’ALTURA CLOUD, S.L. (AUSUM CLOUD) ha estat guiada per la necessitat d’oferir als seus clients productes i serveis de màxima qualitat. Aquest compromís amb la qualitat s’ha combinat amb la implicació en els avenços tecnològics del sector en què opera AUSUM CLOUD i amb la seguretat i salut laboral dels seus treballadors en el desenvolupament de les seves activitats i processos. Amb aquest objectiu i amb l’esforç, el compromís i la integritat de qui treballa i col·labora amb AUSUM CLOUD, l’empresa ha assolit una gran reputació que requereix una atenció i exigència contínues. Accionistes, clients, proveïdors i la societat en general exigeixen cada dia quotes més elevades de responsabilitat a les empreses. Donar una resposta eficaç a aquestes exigències constitueix una de les claus de la reputació d’AUSUM CLOUD. Cada persona vinculada a AUSUM CLOUD pot influir en aquesta mitjançant les relacions que estableix en la seva activitat diària. Mantenir aquesta reputació depèn de tots, i del fet que actuem amb integritat, responsabilitat i respecte. Per tot això, AUSUM CLOUD disposa d’un codi ètic amb l’objectiu de donar a conèixer al grup humà de la companyia, així com als clients, partners i proveïdors, dels valors i dels principis generals que han de servir de guia per regir la seva activitat laboral i professional relacionada amb l’empresa; els valors i principis que s’hi inclouen han d’inspirar en tot moment la conducta dels integrants de l’equip d’AUSUM CLOUD i establir els límits de determinades actuacions. Mitjançant el codi ètic, AUSUM CLOUD pretén garantir una actuació ètica en el desenvolupament de les seves activitats, més enllà del compliment obligat de l’ordenament jurídic. Això només serà possible si tots els seus professionals segueixen estrictament els principis ètics i valors corporatius, i col·laborant únicament amb empreses que comparteixin els nostres alts nivells ètics i de responsabilitat corporativa. ACCÉS AL CANAL Qualsevol treballador d’AUSUM CLOUD o persona d’un grup d’interès de la companyia (accionistes, clients, proveïdors, etc.) podrà denunciar els presumptes incompliments que detecti d’aquest codi ètic, dirigint-se al gestor ètic, l’adreça electrònica del qual és canaletico@ausum.cloud, o bé a l’adreça següent
  • ALTURA CLOUD S.L.
  • Att. Compliance
  • Avenida Diagonal 534, 1º2ª
  • 08006 Barcelona
El sistema assegura la confidencialitat en totes les seves fases i garanteix l’absència de conseqüències negatives per al denunciant.
logo ascb+qms 20000
LOGO ISO 9000
logo ascb+qms 27001

Ausum
Cloud

Oportunidad de Empleo

Administrador de Sistemas de TI Senior

Si quieres desarrollarte profesionalmente como técnico de sistemas o arquitecto Cloud, te atraen los retos tecnológicos y te defines como una persona proactiva, queremos conocerte.

Buscamos perfiles con experiencia mínima de 5 años gestionando sistemas Windows y/o Linux, soporte nivel 3, y con conocimientos avanzados de:

  • BBDD SQL (MySQL, PostgreSQL, SQL Server)
  • BBDD NoSQL (elasticsearch, mongodb)
  • Servidores web (iis, apache, nginx, tomcat)
  • Servidores de aplicaciones (jboss, websphere)

Se valorará muy positivamente aquellos perfiles con experiencia en AWS (EC2, RDS, Cloudformation, Cloudfront, ELB, BeanStalk, ACM, IAM, CloudWatch…) y Azure (VMs, Virtual Networks, Storage Accounts, App Services, Azure SQL, Policies, Monitor, DNS, Gateways…)

En Ausum Cloud queremos captar talento y, lo más importante, retenerlo.

Tendremos un encuentro por TEAMS y te daremos detalles de nuestra metodología, plan de carrera, formación, flexibilidad horaria (posibilidad de 100% remoto)…. Resolveremos las dudas que te puedan surgir, y te expondremos lo que esperamos de ti.

Se valorará muy positivamente certificaciones de fabricante (AWS y Azure).